•  

   Karolewo – Miran (Biały Bukowiec)- Piesienica - ważny od 02.09.2022 r.

   poniedziałek

   wtorek

   środa

   czwartek

   piątek

   PRZYWOZY

   6.55 -  Karolewo/Piesienica
    kl. Va, VIa, VIIa, VIIIc

   (czek. 30 min. w świet.)

   6.55 -  Karolewo/Piesienica
   kl. Va, VIa, VIIa, VIIIc

   (czek. 30 min. w świet.)

   6.55 -  Karolewo/Piesienica
   kl. Va, VIa, VIIa, VIIIc

   (czek. 30 min. w świet.)

   6.55 -  Karolewo/Piesienica
   kl. Va, VIa, VIIa, VIIIc

   (czek. 30 min. w świet.)

   6.55 -  Karolewo/Piesienica
    kl. Va, VIa, VIIa, VIIIc

   (czek. 30 min. w świet.)

   7.25! – Karolewo/Piesienica/
   Miran/Dworzec Kolej.  - „0b”, Ia, IIa, IIIa, IVa,Va, VIIa,VIIIb
    

   7.25! –  Karolewo/Piesienica/
   Miran/Dworzec Kolej. - „0b”,Ia, IIa, IIIa, IVa,Va, VIIa, VIIIb
    

   7.25! – „0b” Karolewo/Piesienica/
   Miran/Dworzec Kolej.- Ia, IIa, IIIa, IVa,Va, VIIa, VIIIb
    

   7.25! – „0b” Karolewo/Piesienica/
   Miran/Dworzec Kolej.  Ia, IIa, IIIa, IVa,Va, VIIa, VIIIb
    

   7.25! – „0b” Karolewo/Piesienica/
   Miran/Dworzec Kolej.- Ia, IIa, IIIa, IVa,Va, VIIa, VIIIb
    

    

    

    

    

    

   ODWOZY

   --------

   11.40! – Ia, IIa, IIIa

   --------

   11.40! – Ia, IIIa

   --------

   13.00! - 0b, Ia(czek.15 min.), IIa (czek.15 min.), IIIa(czek.15 min.), IVa(czek.15 min.)

   13.00! - 0b

   13.00! - 0b, Ia(czek.15 min.), IIa (czek.15 min.), IIIa(czek.15 min.), Va(czek.15 min.)

   13.00! - 0b,
   IIa
   (czek.15 min.), IVa(czek.15 min.)

   13.00! - 0b, Ia(czek.15 min.), IIa (czek.1 godz. w świet.), IIIa(czek.15 min.), IVa(czek.15 min.)

   13.40!*- Va, VIa

   13.40! – IVa, Va, VIa

   13.40!* - IVa, VIa

   13.40!* – Va, VIa

   13.40!* - Va

   14.40 – VIIa, VIIIb, VIIIc

   14.40 – VIIa, VIIIb, VIIIc

   -------

   14.40 – VIIa, VIIIb, VIIIc

   14.40 – VIIa, VIIIb, VIIIc

   --------

   --------

   15.35 – VIIa, VIIIb (czek.1 godz. w świet. ), VIIIc(czek.1 godz. w świet.)

   --------

   --------

   *- Bez wjazdu do przystanku - Miran,     ! - Dojeżdża do przystanku – Piesienica Dworzec Kolejowy

    

   Pałubinek, ul. Nowodworska, ul. Ciska - ważny od 02.09.2022 r.

   poniedziałek

   wtorek

   środa

   czwartek

   piątek

   PRZYWOZY

   7.05 – 0b, VIIa, VIIIa,  VIIIb

   7.05 – 0b, VIb, VIIa, VIIIa, VIIIb

   7.05 – 0b, VIIa, VIIIa, VIIIb

   7.05 – 0b, VIIa, VIIIa, VIIIb

   7.05 – 0b, VIIa, VIIIa, VIIIb

   8.05 - VIb

   --------

   8.05 – VIb

   8.05 –  VIb

   8.05 – IVb, VIb

   9.05 - IVb

   9.05 – Vb

   9.05 – IVb, Vb

   9.05 – IVb, Vb

   9.05 - Vb

   10.05 – Ib, IIb, IIIb, Vb

   10.05 – Ib, IIb, IIIb, IVb

   10.05 – Ib, IIb

   10.05 – Ib, IIb, IIIb

   10.05 – Ib, IIb, IIIb,

   -------

   --------

   11.05 - IIIb

   --------

   --------

   ODWOZY

   13.05 - 0b

   13.05 - 0b

   13.05 - 0b

   13.05 - 0b

   13.05 - 0b

   13.45 - VIb

   13.45- VIb

   ------

   ------

   13.45 – IVb, VIb

   14.35 - IVb, VIIa, VIIIa, VIIIb

   14.35 - VIIa, VIIIa, VIIIb

   14.35 – IVb, VIb, VIIIa, VIIIb

   14.35 – VIb, VIIa, VIIIa, VIIIb

   14.35 – Ib, IIb, IIIb, Vb, VIIa, VIIIa, VIIIb

   15.30 – Ib, IIb, IIIb, Vb

   15.30 – Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb

   15.30 – Ib, IIb, IIIb, Vb, VIIa

   15.30 Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb

   ------

              

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie