• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     

    Początek roku szkolnego

    1 września 2021 r.

     

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2021 r.

     

    Nowy Rok

     

    1 stycznia 2022 r.

    Klasyfikacja półroczna

     

    8 lutego 2022 r.

    Ferie zimowe

    14 – 27 lutego 2022 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna
     

    14 kwietnia – 18 kwietnia 2022 r.

     

    Egzamin ósmoklasisty

    24 maja 2022r. - j. polski

    25 maja 2022r.- matematyka

    26 maja 2022r.- j. obcy

     

    Klasyfikacja roczna

     

    14 czerwca 2022 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    15 października- piątek

    12 listopada- piątek

    7 stycznia- piątek

    2 maja- poniedziałek

    24 maja 2022r.- wtorek

    25 maja 2022r.- środa

    26 maja 2022r.- czwartek

    17 czerwca- piątek

     

    Zakończenie roku szkolnego

     

    24 czerwca 2022 r.

    Ferie letnie

     

    25  czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

     

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie