• W szkole ustalono składkę na Radę Rodziców  w wysokości 50 zł od rodziny.
    Składki można wpłacać na konto lub bezpośrednio u wychowawcy klasy.

    Ze składek dofinansowuje się w pierwszej kolejności:
    1. zakup nagród książkowych dla uczniów
    2. zakup nagród rzeczowych dla uczniów
    3. zakup medali sportowych, dyplomów i podziękowań dla uczniów
    4. dofinansowanie organizacji konkursów, zawodów szkolnych oraz ważnych wydarzeń dla uczniów

    Numer konta Rady Rodziców
    43 8342 0009 4001 0618 2000 0001
    Bank Spółdzielczy Skórcz

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie