• Struktura organizacyjna

    • Struktura szkoły

     Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Zblewo.

      

     Szkoła  jest zespołem w skład, którego wchodzą:

     • Publiczne Przedszkole w Pinczynie,
     • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie,
     Szkoła nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych. 

      

      
     Kierownictwo

     zespołem kieruje dyrektor - Iwona Loroch
     wicedyrektor - Alicja Przybylska
     kierownik świetlicy - Ewa Niemczyk

      

     W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

     • dyrektor,
     • wicedyrektor,
     • kierownik świetlicy,
     • pedagog,
     • logopeda,
     • bibliotekarz,
     • nauczyciele przedmiotów,
     • opiekunka dziecięca,
     • samodzielny referent,
     • referent,
     • kucharz,
     • pomoc kuchenna,
     • woźna,
     • konserwator/palacz,
     • woźna/palacz,
     • sprzątaczka,

     Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/
  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie