• 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

     •           W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja z 1791r. 
      Ten najważniejszy dla Polski akt prawny, został uchwalony jako pierwszy w Europie, a drugi na świecie, po konstytucji USA. Dlaczego Konstytucja stoi na czele hierarchii aktów prawnych? Ponieważ określa podstawy ustroju państwa, wyznacza kompetencje najważniejszych organów władzy, ustala ich wzajemne zależności. Jest to zbiór przepisów mówiących między innymi o prawach i obowiązkach obywateli, które gwarantują człowiekowi m.in. prawo do życia, nauki, wolności słowa, wyrażania poglądów czy nietykalności osobistej. Dzisiaj, te prawa wydają się nam oczywiste, jednak 230 lat temu okoliczności w jakich powstawała  ustawa rządowa, były zupełnie inne. To czasy rozbiorów. W 1772r. Rosja, Prusy i Austria zagarnęły dużą część ziem państwa polskiego. Król Stanisław August Poniatowski nie chciał dopuścić do kolejnego rozbioru,  zwołał obrady sejmu wielkiego (1788-1792) i doprowadził do wielu reform. Podczas sejmu walnego została  uchwalona konstytucja – 3 maja 1791r. To był ogromny sukces dla ówczesnego państwa. Wprowadzono trójpodział władzy (ustawodawcza-sejm, wykonawcza–król i Straż Praw, sądownicza-sądy), zniesiono wolną elekcję i liberum veto. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne, przywileje szlachty, a władzę dała narodowi. Wierzono, że Polskę uda się ocalić. Rękopis konstytucji jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Uchwalenie konstytucji 3 maja namalował XIX wieczny malarz Jan Matejko, a obraz możemy dziś podziwiać na Zamku Królewskim w Warszawie.
            Uczniowie naszej szkoły przygotowali się do obchodów tak ważnej rocznicy dla naszego państwa. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym: Nasza Flaga. Podczas lekcji historii wykonywaliśmy quizy, ćwiczenia, pogadanki oraz oglądaliśmy filmiki dotyczące konstytucji. Uczniowie przygotowali polskie flagi, prezentacje multimedialne oraz lapbooki, dotyczące świąt majowych, poniżej możemy podziwiać ich prace na załączonej fotorelacji. Zachęcamy również do obejrzenia filmiku z lekcji muzealnej Zamku Królewskiego w Warszawie o okolicznościach uchwalenia konstytucji 3 maja: https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I oraz Sejm Wielki i konstytucja 3 maja: https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw  a dla młodszych czytelników naszej strony polecamy animację IPN-u „Polak mały” o symbolach narodowych: https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
      Po lekcjach tematycznych i obejrzeniu filmików, czas na sprawdzanie naszej wiedzy. Zapraszamy do zagrania w grę Milionerzy, co wiesz na temat konstytucji 3 maja? https://learningapps.org/11025670 oraz rozwiązania quizu
      https://www.tuwroclaw.com/quizy,konstytucja-3-maja,q4-48-1.html lub krzyżówki przygotowanej na stronie learningapps:  https://learningapps.org/18704848 
      Beata Galikowska
      Magdalena Piernicka

    • OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! Konkurs na najciekawszą pracę ,,British symbols” w kategorii klasowej 1-3
     • OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! Konkurs na najciekawszą pracę ,,British symbols” w kategorii klasowej 1-3

     • Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego 
      o tematyce symboli Wielkiej Brytanii.

      Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, jakim okazało się wyłonienie najlepszych prac. Niezależne jury oceniało przede wszystkim: pomysłowość, wkład pracy dziecka, estetykę wykonania i zgodność z podanym tematem. Po burzliwych obradach wyłoniono 6 Laureatów Konkursu oraz przyznano 50 Wyróżnień pozostałym uczestnikom.

      I miejsce – Mateusz Rucinski  klasa 1 a
      I miejsce – Olga Kurecka 3 b
      II miejsce – Kacper Zieliński  klasa 2 a
      II miejsce – Filip Czaja  klasa 2 b
      III miejsce – Nikodem Radtka   klasa  1 b
      III miejsce – Klaudia Tuchlin   klasa  3 a

      Wręczenie nagród odbędzie się w dniach 27.04.2021r. – 07.05.2021r. podczas zajęć stacjonarnych.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!


      Kamila Piankowska 
      nauczyciel języka angielskiego
       

    • Dzień Ziemi - podsumowanie
     • Dzień Ziemi - podsumowanie

     • Za nami wspaniała akcja „Sprzątanie Świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Sprzątamy swój kawałek ziemi”. Głównym założeniem akcji było posprzątanie swojego najbliższego otoczenia w  celu podniesienia świadomości ekologicznej oraz rozbudzenia poczucia odpowiedzialności za wygląd i jakość otoczenia.  Poprzez czynny udział w sprzątaniu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Pinczynie mogły w sposób bezpośredni, namacalny zetknąć się z problemem zaśmieconego środowiska. Uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem doskonale. Jesteśmy przekonani, że aktywne uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach uwrażliwia młodych ludzi na potrzebę dbania o środowisko, kształtuje odpowiednie nawyki, skłania do rozmyślnego wyboru naturalnych produktów oraz opakowań biodegradowalnych w celu minimalizowania ilości odpadów.

      Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji „Sprzątamy swój kawałek ziemi”.  składamy ogromne podziękowania, a rodzicom gratulacje za wspieranie swoich pociech w tak szczytnym celu.

    • Zapraszamy wszystkich uczniów na wirtualny „Spacerek po Europie”!
     • Zapraszamy wszystkich uczniów na wirtualny „Spacerek po Europie”!

     • Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej, a następnie do spróbowania swoich sił w:
       

      Quizie wiedzy o Europie – quiz będzie dostępny do 22. 04 do godz. 20.00 (link do quizu znajduje się poniżej)

      Konkursach:
      - plastyczno-informatycznym – „Pocztówka z ...”
      Zadanie polega na przygotowaniu przez uczniów pracy w formie pocztówki (praca plastyczna wykonana metodą tradycyjną – format max. A4 lub z wykorzystaniem technologii komputerowej – wybrana aplikacja np. Paint).
      - poetyckim
      Napisanie wiersza, rymowanki na temat Europy, Unii Europejskiej, konkretnego kraju, jego zabytków, atrakcji itp. (maksymalnie 4 zwrotki po 4 wersy).

      Zdjęcia prac lub pliki należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. w wiadomości prywatnej w aplikacji Teams do p. Joanny Marcinczyk, p. Agnieszki Mazur lub p. Kamili Piankowskiej.

      Zapraszamy do zabawy!!!
       

     • Życzenia dla Królowej Elżbiety II - rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy portret Królowej Elżbiety

     •  

      Uczniowie klasy VIa w ramach lekcji kulturowych przygotowali życzenia dla brytyjskiej monarchini z okazji jej 95. urodzin. W nawiązaniu do tego wydarzenia został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy portret Królowej Elżbiety, który zostanie dołączony do życzeń i wysłany do pałacu Buckingham w Londynie.

      Wśród nadesłanych prac znalazły się różne portrety przedstawiające podobiznę brytyjskiej monarchini. Wszystkie prace są piękne, ale zadaniem komisji konkursowej, czyli uczniów klasy VIa, było wyłonienie tej jedynej, która wraz z życzeniami wyruszy w drogę do Londynu. Głosowanie odbyło się online w aplikacji MS Teams. Każdy z członków komisji miał dwa głosy, które mógł przyznać wybranym przez siebie portretom. Oczywiście portrety te były anonimowe i nikt z  głosujących nie znał autora pracy. Ogromną większością głosów zwyciężyła praca uczennicy klasy Va Eweliny Birny. Gratulacje!!!

      Mimo iż tylko jeden portret został wyróżniony, wszyscy uczestnicy zasługują na uznanie. Wasze prace będą ozdobą sali językowej!

      Zapraszamy do obejrzenia galerii portretów w wykonaniu uczniów naszej szkoły, w tym także uczennic z klasy VIa, których prace nie brały udziału w konkursie, ale z pewnością będą zdobiły naszą galerię.

       

      Anna Morawiec

     • Twoja opinia ma znaczenie! Uczniowie z Pinczyna na Konferencji Strategii RP  na rzecz Młodego Pokolenia

     •      Dnia 13 kwietnia 2021r odbyły się konsultacje on-line młodzieży z województwa pomorskiego, która debatowała na temat problemów, z którymi na co dzień się spotykają. Celem konferencji było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą 
      do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Uczniowie klas 8. oraz szkół średnich rozmawiali na następujące tematy: edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy i przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie i kultura, polityka społeczna, zdrowie i sport oraz ekologia i klimat. Podzieleni na grupy, rozmawialiśmy o problemach oraz wypracowywaliśmy proponowane rozwiązania, które zostaną przedstawione stronie rządowej. Problemy na które zwróciła uwagę młodzież, 
      to przeładowana podstawa programowa, braki na terenie wiejskim - wykluczenia komunikacyjne, zajęcia z dietetyki w szkołach, problemy dotyczące ekologii – używania plastików, ubrań poliestrowych z sieciówek. Pojawiły się również proponowane rozwiązania. 
      Łącznie w konsultacjach wzięło udział ponad 800 uczniów i nauczycieli
      z województwa pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 8.: Julia Cesarz, Zuzanna Trygalska, Marta Wysocka oraz  Konrad Modrzejewski wraz z nauczycielkami: 
      p. Justyną Zielińską-Myszk, p. Anną Morawiec oraz p. Magdaleną Piernicką.
      Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach na rzecz „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

      Magdalena Piernicka

   • Kontakty

    • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
    • zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl
    • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
    • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Logowanie