• Ogłoszenie wyników konkursu: Zapomniani naukowcy XIX i XX w.
     • Ogłoszenie wyników konkursu: Zapomniani naukowcy XIX i XX w.

     •  

      W polskiej nauce wciąż mamy wielu odkrywców, którzy wymagają przypomnienia
      i przedstawienia szerszej publiczności. Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs:
       „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”, skierowany do klas 7. oraz 8 SP.

      Uczniowie naszej szkoły w swoich pracach przedstawili postać wybitnego polskiego naukowca, działacza Pomorza, profesora Afonsa Hoffmanna, krewnego wieloletniego patrona gimnazjum w Pinczynie, księdza Stanisława Hoffmanna. Profesor Alfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu. W 1905r. Alfons Hoffmann wstąpił na Wydział Maszynowy i Elektrotechniczny Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1911r.
      Po uzyskaniu dyplomu inżynierskiego, do 1918 r. pracował w niemieckich fabrykach
      i zakładach elektrotechnicznych,  w  Akwizgranie  i  w  Berlinie. W 1918 r.  po  odzyskaniu  przez Polskę niepodległości, natychmiast wraca do Gdańska, aby rozpocząć działalność
      na rzecz odbudowywania kraju po 123 latach niewoli. Jako znakomity elektryk chciał zadbać, aby ludzie mogli żyć na miarę XX wieku i rozpoczął pracę nad elektryfikacją Pomorza Gdańskiego. Z Gdańska zostaje oddelegowany do Torunia i skierowany do prac nad budową elektrowni wodnej w Gródku. Dzięki  wielkiemu  wysiłkowi  i  zdolnościom  organizacyjnym Alfonsa Hoffmanna, budowę szybko ukończono. Elektrownia, o mocy instalowanej  3900kW,  była wówczas pierwszą powojenną, a zarazem największą elektrownią wodną w Polsce, zbudowaną przez polskiego inżyniera. W 1928 roku A. Hoffmann opracowuje  niesłychanie śmiały i nowatorski plan budowy na Śląsku dużej elektrowni cieplnej o mocy 300 MW
      i przesyłanie energii elektrycznej liniami 200 kV do Poznania i Łodzi. W okresie  od jesieni 1928 r. do zimy 1929 r. zbudowano pod kierownictwem A. Hoffmanna w rekordowym czasie elektrownię wodną w Żurze: Gródek-Żur i Żur-Gdynia o łącznej długości 140 km. Kolejnym sukcesem A. Hoffmanna była elektryfikacja portu w Gdyni i zbudowanie tam w 1936 r. elektrowni cieplnej, z generatorem o mocy 7,5MW i napięciu15,75 kV, w Polsce nie stosowano do tej pory tak wysokiego napięcia generatora. Turbozespół miał po raz pierwszy w kraju chłodzenie kondensatu wodą morską. Budowę  elektrowni rozpoczęto we wrześniu 1935 r., a zakończono w grudniu 1936r. Kolejne zasługi A. Hoffmanna w dziedzinie elektroenergetyki można wymieniać bez końca…Jako pierwszy w kraju zastosował szczudła betonowe do budowy linii Gdynia-Puck Władysławowo-Jurata. Pełniąc funkcję dyrektora elektrowni Gródek zbudował w 1933r. fabrykę grzejników i innych odbiorników elektrycznych, która zatrudniała 500 osób. Opracował koncepcję budowy elektrowni szczytowo-pompowej Żydowo, której nadano jego imię. Przed wojną osobiście przygotował koncepcję ogrzewania elektrycznego dworca  PKP Warszawa-Główna, która została zrealizowana. Profesor Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego tak napisał
      o inżynierze: „Non omnis moriar! Nie wszystek umarł. Był i jest profesor inż. Alfons Hoffmann wybitnym przedstawicielem ukształtowanej w okresie zaboru prusko-niemieckiego inteligencji polskiej Pomorza Nadwiślańskiego. Pozostanie swoistym symbolem odchodzącego już w przeszłość ideału inteligenta, spalającego się w swojej zawodowej pracy i w bezinteresownej służbie społeczeństwu. Należał do tych, o których nie tylko Pismo Święte mówi, iż stanowią sól naszej ziemi”.

      W 1949 r. A. Hoffmann rozpoczął pracę naukową na  Politechnice  Gdańskiej, jako wykładowca. Napisał kilka publikacji naukowych, m.in. „Siłownie  zbiornikowo-pompowe”. Organizował  zjazdy  naukowe  dyrektorów  i  personelu  technicznego, którym przedstawiał badania i nowatorskie metody budowania elektrowni wodnych. Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, 26.09.1957 roku przyznany mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Prof. Alfons Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963 r. i został  pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Wrzeszczu.

      Uczniowie naszej szkoły zainteresowali się postacią prof. Hoffmanna i postanowili przypomnieć pioniera polskiej elektroenergetyki, opinii publicznej. Zgłosili się do konkursu
      i zagłębili w życiorys tak nietuzinkowego naukowca XX w. Rodzina księdza Stanisława Hoffmanna oraz profesora Alfonsa Hoffmanna ufundowała dla uczniów naszej szkoły nagrody książkowe. W dniu 20 maja 2021r. odbyło się wręczenie nagród przez
      Panią Dyrektor Iwonę Loroch. I miejsce w konkursie zajęła praca Nikoli Świeczkowskiej
      z kl. VIIIa, II miejsce otrzymała Zuzanna Stopa kl. VII a, III miejsce uzyskała Izabella Nixon kl. VII b, wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymali również: Julia Cesarz kl. VIII a, Oliwia Dygner kl. VIIIa, Zuzanna Stopa kl. VII a oraz Szymon Pellowski kl. VII b

      Laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       

      Magdalena Piernicka

    • EkoEksperymentarium – przyszłość Ziemi można zmienić bez wychodzenia z domu. 
     • EkoEksperymentarium – przyszłość Ziemi można zmienić bez wychodzenia z domu. 

     • W dniach 20 kwietnia – 5 maja uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w projekcie EkoEksperymentarium. Jest to projekt, który uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności.
      Dzięki wizycie w wirtualnym domu i łamigłówkom, ukrytym w jego pokojach można łatwo zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków.
      Jak grać? Wchodząc do wirtualnego domu rodziny Łaskotków wybieramy pokój zagadek, rozwiązujemy kolejne zadania i zdobywamy punkty.
      Tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu podane są w atrakcyjny sposób , ponieważ twórcy sięgają po proste komunikaty i działania, które mają przełożenie na codzienność każdego z nas.
      Nagrodą w grze jest przede wszystkim świadomość wprowadzanie drobnych zmian, które zmieniają świat na lepszy oraz certyfikaty udziału w programie dla klas.

      Wszystkich zainteresowanych grą zapraszam na stronę  ekoeksperymentarium.pl – zakładka GRAJ.

      Joanna Marcinczyk

      Certyfikat

      Dyplom Va

      Dyplom VIa

      Dyplom VIb

      Dyplom VIc

    • Szkoła w Pinczynie czekała na swoich uczniów … 
     • Szkoła w Pinczynie czekała na swoich uczniów … 

     •     Z wielką ulgą odetchnęliśmy, kiedy w końcu nastąpił czas powrotu kolejnych uczniów do szkół, co prawda w chwili obecnej tylko w systemie  stacjonarno-hybrydowym. 
      Okres zdalnej pracy spowodowany pandemią koronawirusa był bardzo trudny dla wszystkich uczniów w całym kraju, ale także nauczycieli i ich rodziców. 
      Postanowiliśmy umilić uczniom ten „pierwszy dzień” po długiej przerwie w szkole i przygotować niespodziankę. Udało się! 
      W dniu wczorajszym przygotowaliśmy dla wszystkich uczniów będących tego dnia w szkole popcorn i watę cukrową.
      Oczywiście wydawanie tych niespodzianek odbywało się zgodnie z przygotowanym wcześniej grafikiem oraz z zachowaniem wytycznych MEN, MZ oraz GIS. 
      Niespodzianka udała się! Dzieci były bardzo zaskoczone i zadowolone, a my szczęśliwi, że mogliśmy im sprawić chociaż trochę radości. Czekamy teraz na kolejnych uczniów powracających do nauki stacjonarnej w szkole.    

      Ewa Niemczyk    

    • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
     • 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

     •           W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja z 1791r. 
      Ten najważniejszy dla Polski akt prawny, został uchwalony jako pierwszy w Europie, a drugi na świecie, po konstytucji USA. Dlaczego Konstytucja stoi na czele hierarchii aktów prawnych? Ponieważ określa podstawy ustroju państwa, wyznacza kompetencje najważniejszych organów władzy, ustala ich wzajemne zależności. Jest to zbiór przepisów mówiących między innymi o prawach i obowiązkach obywateli, które gwarantują człowiekowi m.in. prawo do życia, nauki, wolności słowa, wyrażania poglądów czy nietykalności osobistej. Dzisiaj, te prawa wydają się nam oczywiste, jednak 230 lat temu okoliczności w jakich powstawała  ustawa rządowa, były zupełnie inne. To czasy rozbiorów. W 1772r. Rosja, Prusy i Austria zagarnęły dużą część ziem państwa polskiego. Król Stanisław August Poniatowski nie chciał dopuścić do kolejnego rozbioru,  zwołał obrady sejmu wielkiego (1788-1792) i doprowadził do wielu reform. Podczas sejmu walnego została  uchwalona konstytucja – 3 maja 1791r. To był ogromny sukces dla ówczesnego państwa. Wprowadzono trójpodział władzy (ustawodawcza-sejm, wykonawcza–król i Straż Praw, sądownicza-sądy), zniesiono wolną elekcję i liberum veto. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne, przywileje szlachty, a władzę dała narodowi. Wierzono, że Polskę uda się ocalić. Rękopis konstytucji jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Uchwalenie konstytucji 3 maja namalował XIX wieczny malarz Jan Matejko, a obraz możemy dziś podziwiać na Zamku Królewskim w Warszawie.
            Uczniowie naszej szkoły przygotowali się do obchodów tak ważnej rocznicy dla naszego państwa. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym: Nasza Flaga. Podczas lekcji historii wykonywaliśmy quizy, ćwiczenia, pogadanki oraz oglądaliśmy filmiki dotyczące konstytucji. Uczniowie przygotowali polskie flagi, prezentacje multimedialne oraz lapbooki, dotyczące świąt majowych, poniżej możemy podziwiać ich prace na załączonej fotorelacji. Zachęcamy również do obejrzenia filmiku z lekcji muzealnej Zamku Królewskiego w Warszawie o okolicznościach uchwalenia konstytucji 3 maja: https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I oraz Sejm Wielki i konstytucja 3 maja: https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw  a dla młodszych czytelników naszej strony polecamy animację IPN-u „Polak mały” o symbolach narodowych: https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
      Po lekcjach tematycznych i obejrzeniu filmików, czas na sprawdzanie naszej wiedzy. Zapraszamy do zagrania w grę Milionerzy, co wiesz na temat konstytucji 3 maja? https://learningapps.org/11025670 oraz rozwiązania quizu
      https://www.tuwroclaw.com/quizy,konstytucja-3-maja,q4-48-1.html lub krzyżówki przygotowanej na stronie learningapps:  https://learningapps.org/18704848 
      Beata Galikowska
      Magdalena Piernicka

    • OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! Konkurs na najciekawszą pracę ,,British symbols” w kategorii klasowej 1-3
     • OGŁOSZENIE WYNIKÓW !!! Konkurs na najciekawszą pracę ,,British symbols” w kategorii klasowej 1-3

     • Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego 
      o tematyce symboli Wielkiej Brytanii.

      Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, jakim okazało się wyłonienie najlepszych prac. Niezależne jury oceniało przede wszystkim: pomysłowość, wkład pracy dziecka, estetykę wykonania i zgodność z podanym tematem. Po burzliwych obradach wyłoniono 6 Laureatów Konkursu oraz przyznano 50 Wyróżnień pozostałym uczestnikom.

      I miejsce – Mateusz Rucinski  klasa 1 a
      I miejsce – Olga Kurecka 3 b
      II miejsce – Kacper Zieliński  klasa 2 a
      II miejsce – Filip Czaja  klasa 2 b
      III miejsce – Nikodem Radtka   klasa  1 b
      III miejsce – Klaudia Tuchlin   klasa  3 a

      Wręczenie nagród odbędzie się w dniach 27.04.2021r. – 07.05.2021r. podczas zajęć stacjonarnych.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!


      Kamila Piankowska 
      nauczyciel języka angielskiego
       

    • Dzień Ziemi - podsumowanie
     • Dzień Ziemi - podsumowanie

     • Za nami wspaniała akcja „Sprzątanie Świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Sprzątamy swój kawałek ziemi”. Głównym założeniem akcji było posprzątanie swojego najbliższego otoczenia w  celu podniesienia świadomości ekologicznej oraz rozbudzenia poczucia odpowiedzialności za wygląd i jakość otoczenia.  Poprzez czynny udział w sprzątaniu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Pinczynie mogły w sposób bezpośredni, namacalny zetknąć się z problemem zaśmieconego środowiska. Uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem doskonale. Jesteśmy przekonani, że aktywne uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach uwrażliwia młodych ludzi na potrzebę dbania o środowisko, kształtuje odpowiednie nawyki, skłania do rozmyślnego wyboru naturalnych produktów oraz opakowań biodegradowalnych w celu minimalizowania ilości odpadów.

      Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji „Sprzątamy swój kawałek ziemi”.  składamy ogromne podziękowania, a rodzicom gratulacje za wspieranie swoich pociech w tak szczytnym celu.

    • Zapraszamy wszystkich uczniów na wirtualny „Spacerek po Europie”!
     • Zapraszamy wszystkich uczniów na wirtualny „Spacerek po Europie”!

     • Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej, a następnie do spróbowania swoich sił w:
       

      Quizie wiedzy o Europie – quiz będzie dostępny do 22. 04 do godz. 20.00 (link do quizu znajduje się poniżej)

      Konkursach:
      - plastyczno-informatycznym – „Pocztówka z ...”
      Zadanie polega na przygotowaniu przez uczniów pracy w formie pocztówki (praca plastyczna wykonana metodą tradycyjną – format max. A4 lub z wykorzystaniem technologii komputerowej – wybrana aplikacja np. Paint).
      - poetyckim
      Napisanie wiersza, rymowanki na temat Europy, Unii Europejskiej, konkretnego kraju, jego zabytków, atrakcji itp. (maksymalnie 4 zwrotki po 4 wersy).

      Zdjęcia prac lub pliki należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. w wiadomości prywatnej w aplikacji Teams do p. Joanny Marcinczyk, p. Agnieszki Mazur lub p. Kamili Piankowskiej.

      Zapraszamy do zabawy!!!
       

     • Życzenia dla Królowej Elżbiety II - rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy portret Królowej Elżbiety

     •  

      Uczniowie klasy VIa w ramach lekcji kulturowych przygotowali życzenia dla brytyjskiej monarchini z okazji jej 95. urodzin. W nawiązaniu do tego wydarzenia został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy portret Królowej Elżbiety, który zostanie dołączony do życzeń i wysłany do pałacu Buckingham w Londynie.

      Wśród nadesłanych prac znalazły się różne portrety przedstawiające podobiznę brytyjskiej monarchini. Wszystkie prace są piękne, ale zadaniem komisji konkursowej, czyli uczniów klasy VIa, było wyłonienie tej jedynej, która wraz z życzeniami wyruszy w drogę do Londynu. Głosowanie odbyło się online w aplikacji MS Teams. Każdy z członków komisji miał dwa głosy, które mógł przyznać wybranym przez siebie portretom. Oczywiście portrety te były anonimowe i nikt z  głosujących nie znał autora pracy. Ogromną większością głosów zwyciężyła praca uczennicy klasy Va Eweliny Birny. Gratulacje!!!

      Mimo iż tylko jeden portret został wyróżniony, wszyscy uczestnicy zasługują na uznanie. Wasze prace będą ozdobą sali językowej!

      Zapraszamy do obejrzenia galerii portretów w wykonaniu uczniów naszej szkoły, w tym także uczennic z klasy VIa, których prace nie brały udziału w konkursie, ale z pewnością będą zdobiły naszą galerię.

       

      Anna Morawiec

     • Twoja opinia ma znaczenie! Uczniowie z Pinczyna na Konferencji Strategii RP  na rzecz Młodego Pokolenia

     •      Dnia 13 kwietnia 2021r odbyły się konsultacje on-line młodzieży z województwa pomorskiego, która debatowała na temat problemów, z którymi na co dzień się spotykają. Celem konferencji było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą 
      do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Uczniowie klas 8. oraz szkół średnich rozmawiali na następujące tematy: edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy i przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie i kultura, polityka społeczna, zdrowie i sport oraz ekologia i klimat. Podzieleni na grupy, rozmawialiśmy o problemach oraz wypracowywaliśmy proponowane rozwiązania, które zostaną przedstawione stronie rządowej. Problemy na które zwróciła uwagę młodzież, 
      to przeładowana podstawa programowa, braki na terenie wiejskim - wykluczenia komunikacyjne, zajęcia z dietetyki w szkołach, problemy dotyczące ekologii – używania plastików, ubrań poliestrowych z sieciówek. Pojawiły się również proponowane rozwiązania. 
      Łącznie w konsultacjach wzięło udział ponad 800 uczniów i nauczycieli
      z województwa pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 8.: Julia Cesarz, Zuzanna Trygalska, Marta Wysocka oraz  Konrad Modrzejewski wraz z nauczycielkami: 
      p. Justyną Zielińską-Myszk, p. Anną Morawiec oraz p. Magdaleną Piernicką.
      Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach na rzecz „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

      Magdalena Piernicka

    • Życzenia wielkanocne od SU
     • Życzenia wielkanocne od SU

     • Dyrekcji, Nauczycielom,

      Pracownikom administracji i obsługi

      oraz Wam, drogie Koleżanki i Koledzy

      życzymy wszystkiego, co najlepsze

      na Święta Wielkiej Nocy,

      ciepła i radosnej atmosfery,

      miłych spotkań z najbliższymi przy świątecznym stole,

      smacznego jajka oraz mokrego lanego poniedziałku,

      zachwytu nad budzącą się do życia przyrodą.

      Aby nastrój Świąt przybranych wiosenną radością

      i beztroską utrwalił się w naszych sercach na długi czas

      i pozostał z nami także w poświątecznej codzienności.
       

      Samorząd Uczniowski
       

      Pinczyn, Wielkanoc 2021

       

     • "Hymnem Szkoły Zapraszamy" - konkurs ogólnopolski

     • W pierwszym tygodniu marca uczniowie klas IIIa, IIIb, IVa oraz VI a wzięli udział w ogólnopolskim  konkursie „Hymnem Szkoły Zapraszamy” organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom. 
      Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu hymnów szkół z całej Polski. Klasy trzecie zaśpiewały szkolny hymn podczas zajęć w szkole, natomiast klasy IVa i VIa przygotowały występ w formie wirtualnego chóru (czyli pojedynczych nagrań wszystkich uczniów, złożonych w jeden film)
      Spośród klas biorących udział w wydarzeniu I miejsce zajęła klasa IIIb w kategorii: zaangażowanie-wrażenie ogólne.
       Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
      Pod poniższym linkiem można wysłuchać zwycięskiego nagrania:

    • Szkolny Konkurs Kaligraficzny
     • Szkolny Konkurs Kaligraficzny

     • Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie na najpiękniej napisaną kartkę wielkanocną. Przepiękne kartki świąteczne zawierały własnoręcznie napisane życzenia oraz ciekawe i kolorowe ilustracje dotyczące świąt. Kartki, które umieszczone są w poniższej galerii zostały wykonane przez uczniów w klasie tuż przed rozpoczęciem nauki zdanej. Wszyscy uczniowie byli  zaangażowani w wykonanie prac. Oceniono piękno i estetykę napisanych życzeń wielkanocnych oraz pomysłowość wykonanej ilustracji. Dla 12 wyróżnionych uczniów czekają dyplomy i upominki po powrocie do szkoły.

       

      Beata Galikowska

      Beata Trygalska
       

    • Pierwszy  Dzień Wiosny w szkole w Pinczynie
     • Pierwszy  Dzień Wiosny w szkole w Pinczynie

     •    Po długiej, bardzo mroźnej zimie nadeszła wreszcie kalendarzowa  wiosna. Co prawda pogoda marcowa w tym roku nas nie zadowala, ale wszystkie dzieci, także dorośli cieszą się z nowej pory roku. W niedzielę 21 III uczniowie klas I- III ruszyli na poszukiwania wiosny. Niektórym to się to udało , co widać zna zdjęciach.  Następnego dnia, podczas nauki zdalnej uczniowie rysowali  przepiękne prace plastyczne przedstawiające Panią Wiosnę.

      Bardzo miłym akcentem podczas tego  dnia było zrobienie kolorowej, wiosennej  sałatki oraz przepysznych kanapek. Wszyscy spisali się na medal i wykonali przepiękne, pyszne przekąski nawet dla całej rodziny. Przedstawione wiosenne działania pozostaną długo w naszej  pamięci.

    • Światowy Dzień Wody pod hasłem – „Docenianie wody”
     • Światowy Dzień Wody pod hasłem – „Docenianie wody”

     • W 1992 r. Zgromadzenia Ogólne ONZ dzień 22 marca nazwało Światowym Dniem Wody. Tegoroczne obchody święta wody przebiegały pod hasłem – „Docenienie wody”.

      Chodzi o docenianie znaczenia wody w naszym życiu codziennym, w gospodarstwie domowym, w produkcji żywności, przemyśle itd. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości wśród ludzi, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów na świecie.

      Najmłodsi uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie obchodzili go po raz kolejny, niestety w inny sposób niż w latach ubiegłych ze względu na trwający tryb nauki zdalnej w polskich szkołach. Pomimo takiej sytuacji zostały przeprowadzone przez wychowawców zajęcia związane z Dniem Wody.

      Zajęcia miały na celu pogłębienie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność, często bywa marnowana, a co za tym idzie do konieczności jej oszczędzania.

      Ewa Niemczyk

    • Konkurs fotograficzny „W poszukiwaniu wiosny”
     • Konkurs fotograficzny „W poszukiwaniu wiosny”

     • Koleżanki i Koledzy!

      Nastała już wiosna… Czas, kiedy przyroda budzi się do życia po zimowych chłodach. Na gałązkach widać już pączki, rozwijają się liście i pojawiają się pierwsze kwiaty. Słońce coraz dłużej i mocniej przygrzewa zachęcając nas na spacery a zwierzęta do opuszczenia swych zimowych kryjówek. Z dalekich miejsc powracają wędrowne ptaki. I ten właśnie okres jest najlepszy do tego, by zobaczyć i usłyszeć jak najwięcej.

      W tym radosnym i kolorowym czasie zachęcamy Was do bezpiecznych i długich spacerów z rodziną, z przyjaciółmi. A może rodzinny wyjazd na łono natury w nieznany zakątek naszego kraju, jeśli tylko będzie ku temu możliwość? Oddychajcie świeżym powietrzem, łapcie pierwsze promienie wiosennego słońca i podziwiajcie otaczający nas świat. Poszukajcie pierwszych, drugich a może kolejnych już oznak wiosny. Zróbcie zdjęcia, aby uwiecznić piękno otaczającej nas przyrody i wyślijcie je w aplikacji Teams do opiekunów Samorządu Uczniowskiego (pani Ani Morawiec i  pani Justyny Zielińskiej – Myszk) w terminie do 4 maja 2021 roku.

      Uwaga!!! Każdy uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 2 zdjęcia!!!

      Czekamy na Wasze prace!

      Samorząd Uczniowski

    • „ Dzień kolorowych skarpetek”
     • „ Dzień kolorowych skarpetek”

     • Akcja Samorządu Uczniowskiego, związana z nietypowym przywitaniem wiosny, spotkała się z ogromnym odzewem. Przypomnę, że chodzi o Światowy Dzień Zespołu Downa. Akcja polegała na założeniu tego dnia kolorowych skarpetek „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa. Niedzielny poranek rozpoczął się wiadomościami od Was kochani uczniowie. Zostaliśmy zasypani fotkami Waszych stóp ubranych w kolorowe skarpetki. Jesteście niezawodni, zawsze gotowi nieść pomoc. Poznajecie swoje stópki Zuzia, Paulina, Kornel, Amelia, Szymon, Klaudia, Damian, Anastazja, Marta, Wiktoria, Fabian, Kacper, Maja, Dawid, Laura, Agnieszka, Oliwia, Bianka, Maja, Natalia? Oczywiście są tam też kolorowe skarpetki opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

      Dziękujemy

      Opiekunowie SU

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • zkiwpinczyn@zkiwpinczyn.pl
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie