• Bezpłatny webinar o nauce do Egzaminu Ósmoklasisty - zaproszenie
     • Bezpłatny webinar o nauce do Egzaminu Ósmoklasisty - zaproszenie

     • Chcesz dowiedzieć się, jak efektywnie przygotować się do egzaminu? Do czego dobrze jest się przyłożyć? Jak zabierać się za poszczególne zadania?

      Weź udział w bezpłatnym webinarze! Dowiesz się, jak ogarnąć Egzamin Ośmioklasisty bez wkuwania całej matmy. Portal edukacyjny Zday.pl zaprasza w czwartek, 26 października, o 19:00. Wystarczy zapisać się na stronie:

      https://zday.pl/egzamin-osmoklasisty/

      Podczas webinaru:

      • pokażemy Ci skuteczne techniki rozwiązywania zadań;
      • pod okiem prowadzącego rozwiążesz przykładowe zadania;
      • omówimy budowę arkusza egzaminacyjnego i typy zadań;
      • będziesz mieć możliwość zadawania pytań.

      Webinar poprowadzi Karol Wilczyński, twórca systemu Szybka Matma. Ekspert od bezstresowego i skutecznego nauczania.Nasz webinar stanowi kontynuację działań, które w poprzednim roku szkolnym zgromadziły 21 tysięcy uczestników.

      Na tym wydarzeniu znajdziesz coś dla siebie - bez względu na to, jaki jest Twój poziom matematycznej wiedzy. Już teraz zapisz się na webinar: https://zday.pl/egzamin-osmoklasisty/

      Zapraszamy!

    • Zbiórka kasztanów dla hospicjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczynie
     • Zbiórka kasztanów dla hospicjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczynie

     • W październiku w naszej szkole odbyła się zbiórka kasztanów dla hospicjum. Zasady akcji były bardzo proste. Podczas rodzinnych, jesiennych  spacerów zbieraliśmy kasztany i przynosiliśmy je do szkoły. Czasami tak niewiele potrzeba, żeby pomóc!

      Nasi uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem. W ramach pomocy dla hospicjum przekazaliśmy 19 worków kasztanów. Wspaniale!

      Pamiętajmy, warto pomagać! Jesteśmy  z Was dumni!

    • Jesień w świetlicy szkolnej
     • Jesień w świetlicy szkolnej

     • Jesień już na dobre rozgościła się wokół nas – w sadzie, w parku, w lesie, a nawet w naszej świetlicy szkolnej. Świetlicowa jesień jest kolorowa i piękna. Samodzielnie wykonane ozdoby pozwalają nam spędzić miło czas i wprowadzić do świetlicy ciepłą, pogodną atmosferę.

       

      Życzymy

      Pogodnej, złotej jesieni…

    • Mediacje w szkole – od konfliktu do porozumienia
     • Mediacje w szkole – od konfliktu do porozumienia

     • Polskie Centrum Mediacji definiuje mediację w szkole jako „rozmowę dwóch stron, która ma na celu doprowadzenie do rozwiązania konfliktu i porozumienia”Słowo „mediacje” pochodzi od łacińskiego słowa mediato oznaczającego „pośredniczenie, bycie w środku”.
      Mediacja, w tym mediacja szkolna, to nic innego jak pokojowa i polubowna forma rozwiązywania konfliktów.

      O wiele skuteczniejszą i trudniejszą metodą jest rozmowa na temat danego problemu czy konfliktu.
      Ten element mediacji w szkole pozwala na: 
      przyjrzenie się własnym błędomwysłuchanie drugiej strony konfliktu i zobaczenie jej punktu widzeniazrozumienie emocji wiążących się ze sporem.Jako polubowna i pokojowa forma rozwiązywania konfliktów mediacja opiera się na dobrowolnym przystąpieniu do rozmów zwaśnionych stron. Zamiast siły mięśni używa się w niej argumentów oraz stara się doprowadzić do wzajemnego zrozumienia stron konfliktu.W mediacji w szkole, udział biorą trzy strony: osoba neutralna, która nie ma swojego udziału w sporze, czyli mediator dwie skonfliktowane ze sobą strony.
      Mediacja polega, więc na wysłuchaniu przez mediatora obydwu stron konfliktu i przeprowadzeniu z nimi rozmowy w taki sposób, by nie tylko załagodzić spór, lecz także pomóc w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na jego całkowite wyeliminowanie.

      Agnieszka Zych

      Monika Prusak

      Małgorzata Dziencielewska

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • „Dzieci rodzą się ze skrzydłami.
      Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”
      – Janusz Korczak 

       

      Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów  w Zespole Kształcenia i  Wychowania w Pinczynie uczciliśmy ten szczególny dzień już 13 października, kiedy to  miała miejsce uroczystość związana z obchodami  święta.
      Hasłem przewodnim uroczystości były słowa Janusza Korczaka „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.
      W nawiązaniu do tego pięknego cytatu oraz jako wyraz podziękowania za trud nauczania, uczniowie różnych klas przygotowali uroczystą akademię, uświetniającą nasze święto.
      Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem..
      Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą DOBRZE, wiedzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się, by je poznać.
      Rok 2023 jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego szczególnie istotny.
      14 października mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana do życia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą sejmu rozbiorowego z 14 października 1773 roku. Polska znajdowała się wówczas w niezwykle trudnej sytuacji politycznej – tuż po pierwszym rozbiorze. Przed tą całkowicie nową instytucją postawiono zadanie budowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej. To właśnie KEN dogłębnie zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego oraz nowoczesny program kształcenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków, szczególnie w trudnych czasach zaborów.
      Komisja była ciałem kolegialnym. W jej skład wchodziło osiem (a potem dwanaście) osób wybieranych na 6-letnie kadencje. Pierwszymi komisarzami zostali wpływowi magnaci, odgrywający istotną rolę w życiu politycznym, wykształceni i zorientowani w najnowszych prądach umysłowych i kulturalnych. Byli wśród nich: Jakub Massalski, Adam Kazimierz Czartoryski, Joachim Litawor Chreptowicz, Ignacy Potocki, Andrzej Zamoyski, Michał Poniatowski, August Sułkowski, Antoni Józef Poniński. 
      Pierwszym prezesem Komisji został biskup Jakub Massalski, ale swoją funkcję sprawował tylko 3 lata. Jego następcą został Michał Jerzy Poniatowski. Mimo różnych sympatii politycznych członkowie komisji współpracowali niezwykle zgodnie i efektywnie.
      Niebagatelny wpływ na późniejszy rozkwit KEN miał również Hugo Kołłątaj oraz skupieni wokół niego uczeni i artyści: Franciszek Bieliński, Julian Ursyn Niemcewicz, Feliks Oraczewski, Andrzej Gawroński, Dawid Pilchowski, Hieronim Stroynowski oraz Grzegorz Piramowicz.
      Dzięki staraniom Komisji Edukacji Narodowej utworzona została nowoczesna struktura organizacyjna oświaty. Trójstopniowy podział obejmował szkoły parafialne na poziomie podstawowym, szkoły wojewódzkie na poziomie średnim oraz uniwersytety w Krakowie i w Wilnie na poziomie wyższym. Z jej inicjatywy wprowadzono do placówek oświatowych nauczanie języka ojczystego, co pozwoliło na jeszcze pełniejsze kultywowanie polskości i kształtowanie tożsamości narodowej. Komisja stworzyła pierwsze szkoły kształcące nauczycieli. Za jej sprawą utworzono również pierwszą „bibliotekę narodową”, która stała się pierwszą publiczną biblioteką w naszej Ojczyźnie.
      Pani dyrektor podziękowała wszystkim, za wysiłek oraz poświęcenie i trud włożony w kształtowanie serc i umysłów młodych ludzi a także wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom obsługi.
      Uczniowie starszych klas przygotowali ciekawą inscenizację. Młodsze klasy uczciły Święto Edukacji Narodowej energetycznym montażem tanecznym, a Samorząd Uczniowski wręczył wszystkim pracownikom oraz emerytom drobne upominki.
      W szkole w Pinczynie ten szczególny dzień- święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują uczczony został w ciekawy i niebanalny sposób.


      Natalia Doering
      Monika Prusak
      Daria Menard
      Sandra Kurszewska
       

    • Dzień Edukacji Narodowej w świetlicy szkolnej
     • Dzień Edukacji Narodowej w świetlicy szkolnej

     •  

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci ze świetlicy szkolnej przez cały tydzień brały udział w zajęciach poświęconych trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela. Zapoznały się także z pracą innych pracowników szkoły. Podczas  zajęć uczyły się okazywać szacunek wszystkim osobom pracującym w szkole.

      Powstały także piękne prace plastyczne oraz laurki z życzeniami, które w piątek dzieci rozdały nauczycielom i pracownikom kuchni szkolnej.

      Ewa Niemczyk

    • Dzień drzewa w świetlicy szkolnej
     • Dzień drzewa w świetlicy szkolnej

     •  

      10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. W czasie zajęć prowadzonych w naszej świetlicy również pamiętaliśmy o tej wspaniałej inicjatywie.  

      Dzieci dowiedziały się, dlaczego sadzimy drzewa, jaką funkcję pełnią na naszej planecie i dlaczego powinniśmy o nie dbać. 

                  Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem wykonali również ciekawe prace plastyczne, które zawieszono w galerii świetlicy.

                                                                                            

                            Ewa Niemczyk

    • „WYŁĄCZ TELEFON-WŁĄCZ SIĘ W LEKCJĘ” - KLASY IV-VIII
     • „WYŁĄCZ TELEFON-WŁĄCZ SIĘ W LEKCJĘ” - KLASY IV-VIII

     •  

      Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów, zapewnia uczniom warunki do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy silne bodźce generowane przez smartfony lub smartwatche odciągają uwagę uczniów od zajęć lekcyjnych.

      Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem wiedzy i nabywanych umiejętności. Ponadto, nie można bagatelizować szkodliwego wpływu technologii na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży. Badania
      wskazują na coraz więcej jednostek chorobowych, spowodowanych nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych.

      Problem zbyt dużej obecności ekranów w życiu dzieci prowadzi m.in. do: zaburzeń koncentracji uwagi, nadpobudliwości ruchowej i rozdrażnienia,  stanów lękowych i depresyjnych, obniżenia zdolności interpersonalnych i zmniejszenia umiejętności językowych, popadania w nałogi, na czele z uzależnieniem mediów społecznościowych i gier.  
      Dlatego tak ważne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ryzyko szkodliwego wpływu użytkowania tych urządzeń na zdrowie uczniów naszej szkoły zredukować do minimum. Akcję „Wyłącz telefon-włącz się w lekcję”  wprowadza się po to, aby przekonać uczniów do oderwania się od ekranów swoich telefonów i spędzić lekcje bez urządzenia.

      Lekcje bez telefonu komórkowego będą najlepszą okazją do treningu uważności. Ta praktyka  przyda się, aby zdobywać umiejętność zauważania szczegółów i dostrzegania detali
      .

      Małgorzata Dziencielewska
      Monika Prusak
      Agnieszka Zych

    • Klasy IV w Owidzu - Z wizytą u dawnych Słowian
     • Klasy IV w Owidzu - Z wizytą u dawnych Słowian

     •  

      Wczesnym rankiem 12 października 2023 r. uczniowie klas IV udali się na wycieczkę do Owidza – wczesnosłowiańskiej osady na Kociewiu. Gród w Owidzu, zrekonstruowany w 2012 roku, osadzony jest na morenowym wzgórzu, na którym we wczesnym średniowieczu funkcjonował jeden z ważniejszych na Kociewiu grodów obronnych. Ciekawa historia, przepiękna lokalizacja w zakolu rzeki Wierzycy, w otoczeniu lasów i łąk przyciąga nie tylko dzieci, ale też i dorosłych.

      Już na początku idąc po brukowej drodze w stronę osady można było poczuć klimat tej epoki. Uczniowie rozpoczęli swoją niezwykłą lekcję historii od zwiedzania grodu i zapoznania się z jego dziejami. Wiele ciekawostek na temat  życia codziennego i obrzędów Słowian dostarczył im pan przewodnik, który niezwykle barwnie i realistycznie opowiadał, a nawet demonstrował umiejętności ówczesnych ludzi. Nasi uczniowie z zaciekawieniem obserwowali m.in. jak w dawnych czasach polowano na zwierzynę, jak przygotowywano się do walk. Mieli też okazję poczuć na własnej skórze jak to jest być uwięzionym w klatce. Doskonałą zabawą i metodą poznawania realiów życia w dawnych wiekach były zajęcia garncarskie, podczas których samodzielnie lepili z gliny naczynia oraz warsztaty miecza i tarczy, na których mogli namalować wymyślone przez siebie herby. Mimo iż pogoda była  tego dnia kapryśna, humory wszystkim dopisywały. Pobyt w tej wczesnośredniowiecznej osadzie dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

       

      Anna Morawiec

      Dagmara Siwek

      Angelika Prabucka

    • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
     • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

     • Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka – to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2023,które obchodziliśmy 10 października.

      Dzieci często nie potrafią w odpowiedni sposób wyrazić słowami co im dolega, z czym sobie nie radzą, dlatego uciekają m.in. w zachowania, które mają zwrócić na nie uwagę dorosłych lub rówieśników.
      Wielu rodziców czy opiekunów nigdy nie pomyślałoby, że dziwne postępowanie ich dzieci może być początkiem kryzysu psychicznego.
      Objawy bowiem często przypominają wejście w burzliwy okres dojrzewania.
      Dlatego tak ważne jest, aby być czujnym i nie bagatelizować żadnych niepokojących symptomów.

      Telefony wsparcia:

      Fachową, bezpłatną pomoc psychologiczną 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, uzyskasz dzwoniąc pod numer:

      800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Mogą dzwonić również osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci.

      116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

      800 12 00 02 – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia"

      800 800 605 – infolinia „Pomagamy” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Agnieszka Zych

      Monika Prusak

      Małgorzata Dziencielewska

    • Rewia na lodzie- „Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza”
     • Rewia na lodzie- „Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza”

     • Uczniowie klas drugich i trzecich naszej szkoły w dniu 09.10.2023r. uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Dzieci oraz ich opiekunowie udali się na rewię na lodzie.

      Wychowankowie mieli okazję zobaczyć występy łyżwiarzy na lodzie przy dźwiękach muzyki
      i licznych efektów specjalnych. Widowisko zostało oparte na „Niezwykłych przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana.

      Główny bohater przemierzał odległe krainy w poszukiwaniu miłości i szczęścia. Na pierwszej wyspie spotkał króla, który zadał mu trzy pytania. Dzięki udzieleniu prawidłowej odpowiedzi otrzymał rękę księżniczki. Niestety dziewczyna przekręcała imiona i wybrała jego rywala. Następnie bohater trafił do miejsca, gdzie mieszkała księżniczka, która żywiła się diamentami. Ona również nie została jego żoną. Miłość swojego życia znalazł na ostatniej z wysp, gdzie spotkał podopieczną czarnoksiężnika. Po uratowaniu jej z jego rąk rozpoczął z nią szczęśliwe życie.

      Dzieci oczarowała bogata, ruchoma scenografia, rozbudowane dekoracje a także wyśmienite bajkowe kostiumy łyżwiarzy. Dużym zaskoczeniem były także efekty pirotechniczne. Przedstawieniu towarzyszyła idealnie dobrana muzyka. Wydarzenie to z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

    • Światowy Dzień Zwierząt w świetlicy szkolnej
     • Światowy Dzień Zwierząt w świetlicy szkolnej

     • 4 października otwiera Światowy Tydzień Zwierząt, który kończy się 10 października. Idea wspomnianych obchodów, została zapoczątkowana na konferencji ekologicznej we Florencji w 1931 roku.

      Z tej okazji w naszej świetlicy odbyły się zajęcia, które zostały poświęcone  podstawowym zasadom opieki nad zwierzętami domowymi, a także zwrócenia uwagi na los zwierząt w schroniskach. Dzieci wspólnie zastanawiały się kim jest miłośnik zwierząt i jak postępuje wobec nich.

      Rozmowy na temat zwierząt, ich roli w życiu człowieka wywołały poruszenie wśród dzieci. Uczniowie mieli możliwość opowiedzenia o swoich czworonożnych przyjaciołach.

      Powstały również piękne prace plastyczne, które zawieszone zostały w galerii świetlicy szkolnej.

       

                     Ewa Niemczyk

    • Światowy Dzień Uśmiechu
     • Światowy Dzień Uśmiechu

     • W tym roku święto to przypadło na 6 dzień października.Znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora.Śmiech działa relaksująco na nasz organizm i redukuje stres.Uśmiech zbliża ludzi, sprzyja pozyskiwaniu sympatii i jej odwzajemnianiu, odblokowuje emocje, poprawia nasze samopoczucie, korzystnie wpływa na kondycję fizyczną i biologiczną człowieka.

      Śmiech doskonale wpływa na naszą psychikę oraz potrafi przejąć kontrolę nad całym naszym ciałem:

      poprawia nastrój,

      dodaje energii,

      zwiększa poczucie pewności siebie,

      pomaga w zwalczaniu stresu,

      wzmacnia system immunologiczny,

      jest świetnym ćwiczeniem aerobiku,

      wpływa odmładzająco, zwiększa pewność siebie.

       

      Agnieszka Zych

      Monika Prusak

      Małgorzata Dziencielewska

    • Dzień Chłopaka
     • Dzień Chłopaka

     • W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,

      Witamy serdecznie chłopaka każdego.

      Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,

      Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

       

      Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny, szkoły czy kraju. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu chłopców z klasy V a ora VI a  czekała szczególna niespodzianka. Dziewczynki po zaśpiewaniu sto lat, złożyły chłopcom życzenia i wręczyły piękne poduszki. Nie zabrakło także  poczęstunku dla wszystkich dzieci, którym była wyśmienita pizza w klasie V a oraz słodka przekąska w klasie VI a.

      We wszystkich klasach był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy.

       

      Magdalena Piernicka

      Natalia Doering

    • Dzień chłopaka
     • Dzień chłopaka

     • W naszej szkole świętowanie dnia chłopaka na stale wpisało się w kalendarz imprez szkolnych.

      29  września dziewczęta z poszczególnych klas stanęły na wysokości zadania i zaplanowały obchody, które na pewno na długo pozostaną w pamięci naszych kolegów. Nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków i słodkiego "co nieco". 

      Przyjemności nie ominęły także męskiej części kadry nauczycielskiej. Drodzy chłopcy, jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego najlepszego!

    • Dzień Jabłka
     • Dzień Jabłka

     • Dzień Jabłka to święto, którego doczekało się jedno z najbardziej popularnych owoców. W tym dniu celebruje się wszystko, co dotyczy jabłek.

      Światowy Dzień Jabłka ma swoje korzenie w Europie. Został ustanowiony 21 października 1990 roku przez brytyjską organizację charytatywną Common Ground.

      Od samego początku ten dzień miał być nie tylko świętem na cześć tych popularnych owoców, ale także ukazaniem, jak ważną rolę odgrywa w podnoszeniu świadomości na temat żywności i pokazywać, jak bardzo potrzebujemy lokalnych produktów. 

      Świetlica szkolna również przyłączyła się do obchodów tego święta. Dzieci poznały historię jabłka, odmiany najpopularniejszych odmian tego owocu w Polsce.

      Nauczyciele świetlicy przeprowadzili również rozmowy dotyczące korzyści ze spożywania jabłek i zdrowego odżywiania.

      Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy przygotowały  pracę zbiorową, namalowały farbami olbrzymie jabłko, które zostało zawieszone w świetlicy i, które przypominało wszystkim, o tym święcie.

      Kl. I-III również przyłączyły się do akcji. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki, które dotyczyły korzyści wynikających ze spożycia jabłek. Najmłodsi uczniowie otrzymali w tym dniu soczki jabłkowe w ramach Programu dla szkół.

    • Kolorowa chemia...
     • Kolorowa chemia...

     • Chemia wcale nie musi być nudna. Przekonali się o tym uczniowie klas 7, którzy wykonywali doświadczenia na lekcji chemii. Podczas kolorowej lekcji powtórzyliśmy zasady BHP obowiązujące w pracowni. Poznaliśmy zasady przyrządzania mieszanin a przede wszystkim utrwaliliśmy temat związany z badaniem gęstości substancji. Mimo, że jesień już za oknami my w piątkowe przedpołudnie dodaliśmy słońca i kolorów. Wykonaliśmy kolorową  słodką tęczę w probówce. Wszystkim taka chemia przypadła do gustu :)

      Daria Menard
  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
   • (058) 588 45 82 (058) 588 33 82
   • ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn 83-251 Pinczyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie